Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 10 lutego, 2021

Ilość wizyt: 131

Dokumenty do pobrania:

 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Wrocławskiej nr 26 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu i wolnego lokalu mieszkalnego nr 11 przy alei Niepodległości nr 5 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8-8a przy alei Niepodległości nr 5 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 

 

  1.  Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 składającego się z: dwóch pokoi, kuchni i łazienki o powierzchni 38,30 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Wrocławskiej nr 26, położonym na działce nr 1306 o powierzchni 254 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00014940/8 oraz działce nr 1307 o powierzchni 80 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00027044/1.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1306 oraz  z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1307. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego  przetargu wynosi – 100 000,00 zł.

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

Przetarg Nr P-14/III/21 odbędzie się w dniu 16.03.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 11 składającego się z: trzech pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni 102,50 m² + (pomieszczenie przynależne łazienka na poddaszu o powierzchni  10,60 m²), usytuowany na poddaszu – VI kondygnacji w budynku przy alei  Niepodległości nr 5, położonym na działce nr 2329 o powierzchni 444 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00013201/9 oraz działce nr 2330 o powierzchni 198 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030188/6.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2329 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2330. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 185 000,00 zł.

Wadium wynosi 19 000,00 zł. 

Przetarg Nr P-15/III/21 odbędzie się w dniu 16.03.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

  1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 8-8a składającego się z: sześciu pokoi, kuchni, łazienki, wc, kotłowni, korytarza, holu i przedpokoju o powierzchni 213,00 m², mieszczącego się w budynku przy alei Niepodległości nr 5, położonym na działce nr 2329 o powierzchni 444 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00013201/9 oraz działce nr 2330 o powierzchni 198 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030188/6.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2329 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2330. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 24 września 2020 roku. 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi – 320 000,00 zł.

Wadium wynosi 32 000,00 zł. 

Przetarg Nr P-16/III/21 odbędzie się w dniu 16.03.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie. 

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.