Przetarg na dzierżawę nieruchomości – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 09 lutego, 2021

Ilość wizyt: 295

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości przetarg na dzierżawę działki nr: 511/3 znajdującej się w Ratnie Dolnym.
Przetarg odbędzie się dnia 10.03.2021 r. o godzinie 10  w Urzędzie Miasta i Gminy Radków przy ul. Rynek 1 w Radkowie w sali konferencyjnej w przyziemiu ratusza.