Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100 Świdnica

Ulica:

A. Krajowej 49

Data Publikacji: 03 lutego, 2021

Ilość wizyt: 121

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Wodnej nr 21 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy ulicy Bystrzyckiej nr 19 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Muzealnej nr 2 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. 

  1.  Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 składającego się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 37,10 m², mieszczący się w budynku przy ulicy Wodnej nr 21, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1411 o powierzchni 156 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00015307/6 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1407/2 o powierzchni 2087 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00027097/7.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Cena wywoławcza do pierwszego  przetargu wynosi – 120 000,00 zł.

Wadium wynosi 12 000,00 zł.

Przetarg Nr P-8/III/21 odbędzie się w dniu 09.03.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


 

2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 składający się z: trzech pokoi, kuchni i łazienki o powierzchni 73,21 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Bystrzyckiej nr 19, położonym na działce nr 799 o powierzchni 1082 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00047681/4.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 120 000,00 zł.

Wadium wynosi 12 000,00 zł.

 Przetarg Nr P-9/III/21 odbędzie się w dniu 09.03.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————-

 

  1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 składający się z: jednego pokoju i kuchni o powierzchni 21,60 m² + pomieszczenia przynależne: wc o powierzchni 1,50 m² oraz strych o powierzchni 7,40 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Muzealnej nr 2, położonym na działce nr 1511 o powierzchni 505 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00028822/6.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 55 000,00 zł.

Wadium wynosi 6 000,00 zł.

Przetarg Nr P-10/III/21 odbędzie się w dniu 09.03.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.