Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

A. Krajowej 49

Data Publikacji: 03 lutego, 2021

Ilość wizyt: 146

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Wrocławskiej nr 30 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Wrocławskiej nr 36 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Łąkowej nr 20 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

  1.  Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 9 składający się z: trzech pokoi, łazienki, spiżarki, kuchni i przedpokoju o powierzchni 73,21 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Wrocławskiej nr 30, położonym na działce nr 1303 o powierzchni 379 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00018121/9.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego  przetargu wynosi – 150 000,00 zł.

Wadium wynosi 15 000,00 zł.

Przetarg Nr P-11/III/21 odbędzie się w dniu 11.03.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


 

2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 63,01 m², mieszczącego się                 w budynku przy ulicy Wrocławskiej nr 36, położonym na działce nr 1285 o powierzchni 246 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00018317/0 oraz  na działce 1284 o powierzchni 284 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00072931/6.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 140 000,00 zł.

Wadium wynosi 14 000,00 zł. 

Przetarg Nr P-12/III/21 odbędzie się w dniu 11.03.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————-

 

  1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 składający się z: jednego pokoju i kuchni o powierzchni 33,80 m² + pomieszczenie przynależne – piwnica nr 5 o powierzchni 8,18 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Łąkowej nr 20, położonym na działce nr 117 o powierzchni 773 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00037474/7.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 60 000,00 zł.

Wadium wynosi 6 000,00 zł. 

Przetarg Nr P-13/III/21 odbędzie się w dniu 11.03.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.