przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armi Krajowej 49

Data Publikacji: 27 stycznia, 2021

Ilość wizyt: 53

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu trzeciego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki  położonej w Świdnicy w rejonie ulicy Serbskiej i Bobrzańskiej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych przy ul. Serbskiej 8 i 10 oraz Bobrzańskiej 11 i 13 w Świdnicy.

 

I przetarg odbył się w dniu 21.07.2020 r.

II przetarg odbył się w dniu 08.10.2020 r.

 

Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działki położonej  w Świdnicy w rejonie ul. Serbskiej i Bobrzańskiej /Obr.5  Am 16/ tj. :

 

  • działka nr 2414/1 o powierzchni 0,0081 ha

 

 

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księga wieczysta nr SW1S/00017400/2.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Przedmiotowa działka  przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych przy ul. Serbskiej 8 i 10 oraz Bobrzańskiej 11 i 13 w Świdnicy. 

 

  1. Cena wywoławcza do trzeciego przetargu dla działki nr 2414/1 o pow. 0,0081 ha wynosi: 13 038,00 zł brutto.

 

              10 600,00 zł netto + 23% VAT t.j. 2 438,00 zł = 13 038,00 zł brutto

 

Wadium wynosi 1 000,00 zł

 

Przetarg Nr P-4/III/21 odbędzie się w dniu 02-03-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie. 

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.