przetarg na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 27 stycznia, 2021

Ilość wizyt: 61

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 12a-13 przy ulicy Długiej nr 52 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Romualda Traugutta nr 6 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 przy ulicy Lwa Tołstoja nr 14 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.   

 

1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 12a-13 składającego się z: czterech pokoi, dwóch łazienek, dwóch przedpokoi, strychu, kuchni, dwóch pomieszczeń gospodarczych i wc o powierzchni 104,10 m², mieszczącego się na III piętrze w budynku przy ulicy Długiej nr 52, położonym na działce nr 2354 o powierzchni 474 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00015059/2.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Cena wywoławcza do pierwszego  przetargu wynosi – 165 000,00 zł.

Wadium wynosi 17 000,00 zł.

Przetarg Nr P-5/III/21 odbędzie się w dniu 04.03.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 składającego się z: trzech pokoi, kuchni, kuchni z łazienką, łazienki i dwóch przedpokoi o powierzchni 129,20 m², w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Romualda Traugutta nr 6, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek: nr 2845 o powierzchni 800 m² i nr 2842 o powierzchni 13 m², dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026154/8.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19 listopada 2020 roku.

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi – 378 000,00 zł.

Wadium wynosi 38 000,00 zł.

Przetarg Nr P-6/III/21 odbędzie się w dniu 04.03.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

3. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 składającego się z: trzech pokoi, kuchni i dwóch przedpokoi o powierzchni 92,23 m² (wc ujęte w częściach wspólnych), mieszczący się w budynku przy ulicy Lwa Tołstoja nr 14, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki nr 159 o powierzchni 306 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00040158/0 oraz działki nr 157 o powierzchni 447 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00037476/1.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 26 listopada 2020 roku.

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi – 160 000,00 zł.

Wadium wynosi 16 000,00 zł.

Przetarg Nr P-7/III/21 odbędzie się w dniu 04.03.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.