Przetarg na sprzedaż nieruchomości Gruntowych- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta Świdnica

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 18 stycznia, 2021

Ilość wizyt: 161

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż działek  położonych w Świdnicy przy ulicy Pogodnej pod zabudowę jako tereny aktywizacji gospodarczej. Tereny aktywizacji gospodarczej to tereny, na których realizowane mogą być obiekty usługowe, produkcyjne, magazynowe, bazy i składy.

Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działek położonych  w Świdnicy przy ulicy Pogodnej /Obr.1 Am 4/ tj. :

 

  • działka nr 1113/11 o powierzchni 1,0000 ha
  • działka nr 1113/12 o powierzchni 0,4581 ha
  • działka nr 1113/13 o powierzchni 3,3339 ha

 

Dla przedmiotowych działek  prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księga wieczysta nr SW1S/00020752/8.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób. Każda z działek jest sprzedawana jako odrębny przedmiot sprzedaży.

Przedmiotowe działki  przeznaczone są do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę jako tereny aktywizacji gospodarczej.

  1. Cena wywoławcza do pierwszego przetargu dla działki nr 1113/11 o pow. 1,0000 ha wynosi – 861 000,00 zł brutto. 

700 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 161 000,00 zł  = 861 000,00 zł brutto. 

Wadium wynosi 100 000,00 zł 

Przetarg Nr P-1/III/21 odbędzie się w dniu 23-03-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00

 

  1. Cena wywoławcza do pierwszego przetargu dla działki nr 1113/12 o pow. 0,4581 ha wynosi – 430 500,00 zł brutto.

350 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 80 500,00 zł = 430 500,00 zł brutto.

Wadium wynosi 50 000,00 zł.

Przetarg Nr P-2/III/21 odbędzie się w dniu 23-03-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00

 

 

  1. Cena wywoławcza do pierwszego przetargu dla działki nr 1113/13 o pow. 3,3339 ha wynosi – 2 460 000,00 zł brutto.

2 000 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 460 000,00 zł = 2 460 000,00 zł brutto.

Wadium wynosi 200 000,00 zł.

Przetarg Nr P-3/III/21 odbędzie się w dniu 23-03-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24