Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 14 stycznia, 2021

Ilość wizyt: 371

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 11/21 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 13 stycznia 2021 r. wykaz gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia oznaczonej geodezyjnie nr 406 położonej w Wambierzycach. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 14 stycznia 2021 r. do dnia 4 lutego 2021 r.