Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 05 stycznia, 2021

Ilość wizyt: 306

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 3/21,4/21 i 5/21 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 4 stycznia 2021r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczyły kolejno lokali nr 1, 2 i 3 usytuowanych w budynku położonym w Ścinawce Średniej przy ul. Konopnickiej 3. Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 05 stycznia 2021r. do 26 stycznia 2021r