Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 31 grudnia, 2020

Ilość wizyt: 227

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 230/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 31 grudnia 2020 r. do 21 stycznia 2021 r.
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało również podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 231/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 31 grudnia 2020 r. do 21 stycznia 2021 r.
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało także podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 232/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 31 grudnia 2020 r. do 21 stycznia 2021 r.