Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 19 listopada, 2020

Ilość wizyt: 240

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Radkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 197/20 z dnia 18 listopada 2020 r. wykaz przeznaczonych do zbycia nieruchomości gminnych, oznaczonych geodezyjnie jako działki:
– nr 249/3 AM 3 o pow. 0,18 ha obręb Ścinawka Dolna,
– nr 249/17 AM 3 o pow. 0,8972 obręb Ścinawka Dolna.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od 19 listopada do 10 grudnia 2020 r.