Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 09 listopada, 2020

Ilość wizyt: 194

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że  na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości
Zarządzeniem  nr 189/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 6 listopada 2020 r. wykaz gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia oznaczonej geodezyjnie nr 404/10 położonej w Wambierzycach. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.