Ogłoszenie o odwołaniu przetargu- Gmina Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 02 listopada, 2020

Ilość wizyt: 71

Dokumenty do pobrania:

O g ł o s z e n i e
Burmistrz Strzegomia w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

o d w o ł u j e
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości działki nr 346, AM-1, Obr. Kostrza ogłoszony na dzień 26 listopada 2020 r. na godz. 1230.

Przetarg zostaje odwołany w związku wystąpieniem z wnioskiem do sądu przez sąsiedniego właściciela gruntu o zasiedzenie części przedmiotowej nieruchomości.