Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazu

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Stzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 14 października, 2020

Ilość wizyt: 76

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:

–  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 267/B/2020, Nr 268/B/2020. Nr 269/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 25 września 2020 r.,