Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy – UG Dzierżoniów

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy Dzierżoniów

Miejscowość:

Dzierżoniów

Kod pocztowy:

58-200

Ulica:

Piastowska 1

Data Publikacji: 07 października, 2020

Ilość wizyt: 258

Dokumenty do pobrania:

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów 01.10.2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych w Nowiźnie, Ostroszowicach i Roztoczniku, przeznaczonych do dzierżawy (w formie bezprzetargowej).
Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 832-56-85.