Informacja o wywieszeniu wykazów – Gmina Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 05 października, 2020

Ilość wizyt: 45

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:

–  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 272/B/2020, Nr 273/B/2020, Nr 274/B/2020, Nr 275/B/2020,  Nr 276/B/2020, Nr 277/B/2020, Nr 278/B/2020, Nr 279/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia
2 października 2020 r.,