Przetarg na odbiór odpadów komunalnych- Gmina Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 02 października, 2020

Ilość wizyt: 73

Dokumenty do pobrania:

Gmina Strzegom ogłasza 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Strzegom”

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przetargową dostępne są na stronie

www.bip.strzegom.pl w zakładce zamówienia publiczne:

 http://bip.strzegom.pl/public/?id=207930

oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie postępowania

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463109-2020:TEXT:PL:HTML