Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 28 września, 2020

Ilość wizyt: 19

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 65 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

  1. Fortecznej 7 m. 2
  2. Zygmunta Krasińskiego 2 m. 2
  3. Korytowskiej 20a m. 1
  4. Korytowskiej 28a m. 8
  5. Korytowskiej 24a m. 3
  6. Artura Grottgera 5 m. 1
  7. im. Warszawy-Centrum 8 m. 3
  8. im. Warszawy-Centrum 2 m. 1
  9. Połabska 16 m. 2-3
  10. Jana Matejki 1 m. 2a 

Termin wywieszenia wykazu

Od dnia 28 września 2020 r.  do dnia 19 października 2020 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia
9 listopada 2020 r.