Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 23 września, 2020

Ilość wizyt: 273

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 161/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 22 września 2020 r. wykaz gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia oznaczonej geodezyjnie nr 508/1 położonej w Ścinawce Dolnej.