Ogłoszenie o przetargu- remont nawierzchni ul. Niecała i ul. Różana w Strzegomiu

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 18 września, 2020

Ilość wizyt: 91

Dokumenty do pobrania:

Gmina Strzegom ogłasza

 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

 

„Remont nawierzchni – wykonanie nakładki bitumicznej
na ul. Niecałej i ul. Różanej w Strzegomiu”

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przetargową dostępne są na stronie

www.bip.strzegom.pl w zakładce zamówienia publiczne

http://bip.strzegom.pl/public/?id=207369

oraz na Platformie zakupowej: www.platformazakupowa.pl na stronie postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/378748