Informacja o wywieszeniu wykazów – Gmina Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 10 września, 2020

Ilość wizyt: 61

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:

–  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 248/B/2020, Nr 249/B/2020. Nr 250/B/2020, Nr 251/B/2020, Nr 252/B/2020, Nr 253/B/2020, Nr 254/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 8 września 2020 r.,