Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 08 września, 2020

Ilość wizyt: 306

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 152/20, 153/20 i 154/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 4 września2020r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą gminnych nieruchomości lokalowych nr 1, 2 i 3 usytuowanych w budynku położonym przy ul. Jagiellońskiej 11 w Radkowie. Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 7 września 2020r. do 28 września 2020r.