Nieruchomość we Włókach przeznaczona do dzierżawy

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy Dzierżoniów

Miejscowość:

Dzierżoniów

Kod pocztowy:

58-200

Ulica:

Piastowska 1

Data Publikacji: 08 września, 2020

Ilość wizyt: 234

Dokumenty do pobrania:

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów 7 września 2020 r. została wywieszona informacja dotycząca dzierżawy nieruchomości rolnej położonej we Włókach.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/361054_wykaz-nieruchomosci.html.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 832-56-85.