Wykaz nieruchomości do dzierżawy – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 04 września, 2020

Ilość wizyt: 286

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 151/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 3 września 2020 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.