Przetarg na sprzedaż nieruchomości – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 18 sierpnia, 2020

Ilość wizyt: 427

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr
891/6 AM 3 o powierzchni ewidencyjnej 0,1 883 ha położona w Ścinawce Dolnej. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako grunty orne (RIVb).

II_przetarg_891-6_Scinawka_Dolna