Ogłoszenie o przetargu – Gmina Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 31 lipca, 2020

Ilość wizyt: 68

Dokumenty do pobrania:

Gmina Strzegom ogłasza 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

 

,,Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach – działka nr 160/3”

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przetargową dostępne są na stronie

www.bip.strzegom.pl w zakładce zamówienia publiczne

http://bip.strzegom.pl/public/?id=206440

oraz na Platformie zakupowej: www.platformazakupowa.pl na stronie postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/367777