Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 27 lipca, 2020

Ilość wizyt: 205

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 115/20, 116/20 i 117/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 23 lipca 2020r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą kolejno gminnych nieruchomości: lokalowej nr 4 – usytuowanej w budynku położonym przy ul. Handlowej 7 w Radkowie, nieruchomości lokalowej nr 2 – usytuowanej w budynku przy ul. Handlowej 8 w Radkowie oraz nieruchomości gruntowych – położonych w Radkowie oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 859/18, 859/19 i 859/20 . Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 24 lipca 2020r. do 14 sierpnia  2020r.