Ogłoszenie przetargowe sprzedaż działki Ziębice obręb Zachód – Gmina Ziębice

Organ Ogłaszający:

Gmina Ziębice

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 23 lipca, 2020

Ilość wizyt: 285

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 23 lipca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Ziębice obręb 0001 Zachód oznaczonej jako działka nr 566 o powierzchni 1,4470ha.