Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 23 lipca, 2020

Ilość wizyt: 99

Dokumenty do pobrania:

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 23 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony – część działki oznaczonej geodezyjnie nr 69/21 (AM-1) obręb Zacisze, położonej przy ul. Grunwaldzkiej wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00055034/6, o powierzchni 27,00 m2 z przeznaczeniem na ustawienie pojemników na odpady komunalne wraz z wykonaniem ogrodzenia