Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 17 lipca, 2020

Ilość wizyt: 228

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 112/20 Burmistrza Miasta  i Gminy Radków z dnia 16 lipca 2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 768 AM-3 o powierzchni 0,1992 ha położonej w Wambierzycach.