Ogłoszenie Gminy Strzegom – przetarg nieograniczony

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 07 lipca, 2020

Ilość wizyt: 116

Dokumenty do pobrania:

Gmina Strzegom ogłasza 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

 ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica – etap II”

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przetargową dostępne są na stronie

www.bip.strzegom.pl w zakładce zamówienia publiczne

http://bip.strzegom.pl/public/?id=204473

oraz na Platformie zakupowej: www.platformazakupowa.pl na stronie postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/361665