Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do oddania w najem- Gmina Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 30 czerwca, 2020

Ilość wizyt: 42

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 65 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:

–  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr:  169/B/2020,  170/B/2020,  171/B/2020,  172/B/2020,   173/B/2020, 174/B/2020, 175/B/2020, 176/B/2020,  177/B/2020, 178/B/2020, Burmistrza Strzegomia,  z dnia   26 czerwca 2020 roku.