Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy – UG Dzierżoniów

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy Dzierżoniów

Miejscowość:

Dzierżoniów

Kod pocztowy:

58-200

Ulica:

Piastowska 1

Data Publikacji: 17 czerwca, 2020

Ilość wizyt: 645

Dokumenty do pobrania:

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/335735_wykaz-nieruchomosci.html został wywieszony od 16.06.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Owiesno i Mościsko.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: 74/832-56-85.