Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 16 czerwca, 2020

Ilość wizyt: 181

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany  został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 95/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 16 czerwca 2020r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnych działek nr 960/14, 960/15, 960/16, 960/17 i 960/18 obręb Radków. Wykaz został wywieszony na okres od dnia 16 czerwca 2020r. do 7 lipca  2020r