Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 14 maja, 2020

Ilość wizyt: 329

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 64/20, 65/20, 66/20, 67/20, 68/20, 69/20, 70/20, 71/20 i 72/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 12 maja 2020r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów i budynków jako działki kolejno nr 799/2, 799/3, 799/4, 799/5, 799/6, 799/7, 799/8, 799/9 i 799/10 obręb Wambierzyce. Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 13 maja 2020r. do 3 czerwca 2020r