Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 14 maja, 2020

Ilość wizyt: 74

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:

–  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 114/B/2020, Nr 115/B/2020, Nr 116/B/2020, 117/B/2020,
Nr 118/B/2020, Nr 119/B/2020, Nr 120/B/2020, Nr 121/B/2020, Nr 122/B/2020, Nr 123/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 kwietnia 2020 r.