Informacja o wywieszeniu wykazów- Gmina Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 12 maja, 2020

Ilość wizyt: 77

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 65 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:

–  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr:  125/B/2020,  126/B/2020,  127/B/2020,  128/B/2020,   129/B/2020, 130/B/2020, 131/B/2020, 132/B/2020,  Burmistrza Strzegomia,  z dnia   11 maja 2020 roku.