Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 11 maja, 2020

Ilość wizyt: 321

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 61/20 i 62/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 7 maja 2020r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczyły gminnych nieruchomości gruntowych usytuowanych w Radkowie oznaczonych według
ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 859/10 i 859/11. Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 8 maja 2020r. do 29 maja 2020r