III przetarg ustny na sprzedaż działek – Gmina Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 08 maja, 2020

Ilość wizyt: 168

Dokumenty do pobrania:

Wójt

Gminy Dobromierz

ogłasza:

III przetarg na sprzedaż działek położonych w Dobromierzu

 

Przetarg odbędzie się 16 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24, pokój nr 7.

 

Godzina 9.00

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 371/4 o pow. 321 m2

Cena wywoławcza netto wynosi 4888,00 zł. Wadium w wysokości 500,00 zł.

 

Godzina 9.30

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 371/3 o pow. 239 m2

Cena wywoławcza netto wynosi 3380,00 zł. Wadium w wysokości 350,00 zł.

 

Godzina 10.00

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 371/2 o pow. 221 m2

Cena wywoławcza netto wynosi 3120,00 zł. Wadium w wysokości 310,00 zł.

 

Godzina 10.30

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 371/1 o pow. 209 m2

Cena wywoławcza netto wynosi 2964,00 zł. Wadium w wysokości 300,00 zł.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powyższych działek przewiduje funkcję MN27- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Strefa obserwacji archeologicznej, Otulina KsiążańskiegoParku Krajobrazowego. Nieruchomości wpisane są w księgę wieczystą SW1S/00018950/9.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży działek zostanie doliczony 23% podatek VAT.

 

Wadium w podanej wysokości dla nieruchomości należy wpłacić najpóźniej

 do dnia 13 czerwca 2020 r. na podane konto bankowe Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65 z późn.zm.) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu z ważnych przyczyn.

WÓJT

(-) Jerzy Ulbin

 

I przetarg- 07.10.2019 r.

II przetarg- 03.12.2019 r.