Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu- Gmina Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 28 kwietnia, 2020

Ilość wizyt: 290

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Dobromierz

uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony na okres 6 tygodni wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetarg ustnego ograniczonego:

– działka gruntu nr 140/2 o pow. 0,07 ha, obręb 0001 Borów.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek przyległych tj. dz. nr: 141, 140/1, 139 położonych w Borowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać codziennie w godzinach pracy Urzędu pod nr tel.   (074) 85-86-217 wew. 16

WÓJT

(-) Jerzy Ulbin