Sprzedaż nieruchomości gruntowych – Gmina Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

57-200

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 12 marca, 2020

Ilość wizyt: 383

Dokumenty do pobrania:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Osinie Wielkiej, nr działki 323/7 o pow. 0,6639 ha.

Cena wywoławcza: 16.170,00 zł

Wysokość wadium: 1.617,00 zł

Wadium należy wpłacać do dnia 13 marca 2020 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (pok. nr 06) lub na rachunek bankowy GBS w Strzelinie nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku gminy Ziębice.

Ogłoszenie

(link: http://ziebice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59EC572458CFAZ/323-7OW_O.pdf)

 

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Biernacicach, nr działki 28/5 o pow. 0,1732 ha.

Cena wywoławcza: 8.500,00 zł

Wysokość wadium: 850,00 zł

Wadium należy wpłacać do dnia 23 marca 2020 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (pok. nr 06) lub na rachunek bankowy GBS w Strzelinie nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku gminy Ziębice.

Ogłoszenie

(link: http://ziebice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59F136BFB26DDZ/28-5_Bier_O.pdf)

 

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kalinowicach Górnych, nr działki 423 o pow. 0,5576 ha.

Cena wywoławcza: 40.000,00 zł

Wysokość wadium: 4.000,00 zł

Wadium należy wpłacać do dnia 6 kwietnia 2020 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (pok. nr 06) lub na rachunek bankowy GBS w Strzelinie nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku gminy Ziębice.

Ogłoszenie

(link: http://ziebice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_03/BIPF5A06C1D9B2CBFZ/423_KG_O.pdf)