Informacja o wywieszeniu wykazu- Gmina Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 24 lutego, 2020

Ilość wizyt: 518

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA

Wójt Gminy Dobromierz informuje, że na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Dobromierzu:
nr 355/30 o pow. 0,1165 ha, nr 355/59 o pow. 0,1200 ha,
oraz
wykaz lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego położonych w Roztoce przy ulicy 3 Maja 57 przeznaczonych do sprzedaży dla najemców.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin