Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 14 lutego, 2020

Ilość wizyt: 325

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 25/20 i 26/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 13 lutego 2020r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczyły gminnych nieruchomości gruntowych  oznaczonych według ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 104/6 i 104/7 obręb Gajów.  Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 14 lutego do 6 marca 2020r