Ogłoszenie o przetargu- Gmina Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 13 lutego, 2020

Ilość wizyt: 90

Dokumenty do pobrania:

Gmina Strzegom ogłasza 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

Zagospodarowanie działki w Wieśnicy na potrzeby terenu rekreacyjno-sportowego – etap I – budowa placu zabaw

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przetargową dostępne są na stronie:

www.bip.strzegom.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Link bezpośredni do strony zamówienia  http://bip.strzegom.pl/public/?id=201871.