Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 12 lutego, 2020

Ilość wizyt: 259

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany  został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 23/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 11 lutego 2020r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczył gminnej nieruchomości gruntowej  oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 784/10 obręb Wambierzyce. Wykaz został wywieszony na okres od dnia 12 lutego do 4 marca 2020r