Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 07 lutego, 2020

Ilość wizyt: 416

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany  został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 21/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 06 lutego 2020r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczył gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 603/4 AM-2 położonej w Tłumaczowie. Wykaz został wywieszony na okres od dnia 7 lutego do 28 lutego 2020r