Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 04 lutego, 2020

Ilość wizyt: 223

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podana  została do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 19/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 31 stycznia 2020r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykazy dotyczył gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 692/4 położonej w Ścinawce Średniej. Wykaz został wywieszony na okres od dnia 3 lutego do 24  lutego 2020r.