Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 04 lutego, 2020

Ilość wizyt: 159

Dokumenty do pobrania:

 

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od
04.02.2020 r. do 25.02.2020 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej
do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony – część działki oznaczonej geodezyjnie nr 2/11 (AM-5) obręb Twierdza, położonej przy ul. Wojciecha Korfantego wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00056149/2, o powierzchni 28,00 m2 z przeznaczeniem na ustawienie pojemników
na odpady komunalne wraz z wykonaniem zabudowy.