II przetarg na sprzedaż nieruchomości- Gmina Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 03 lutego, 2020

Ilość wizyt: 196

Dokumenty do pobrania:

WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Szalejowie Górnym nr 19, stanowiącej współwłasność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Szalejów Górny
2. Nr działki: 430/4 /AM-2/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,3001 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00028794/3 /wolna od obciążeń i zadłużeń/
5. Cena wywoławcza: 180.000,-

6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana przedwojennym budynkiem mieszkalno-gospodarczym, wybudowanym w technologii tradycyjnej oraz budynkami gospodarczymi. W Rejestrze ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jest jako RIIIb i Br-PsIII. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, teren równy, płaski, częściowo ogrodzony. Na działce od strony drogi usytuowany jest budynek mieszkalno-gospodarczy, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony oraz murowany budynek gospodarczy. Do budynku mieszkalno-gospodarczego przylega zadaszona wiata drewniana w złym stanie technicznym. W głębi posesji znajdują się małe zabudowania gospodarcze murowane i drewniane. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty trawą, krzewami i pojedynczymi drzewami. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energetyczne, wodociągowe i gazowe.
Budynek o fundamentach kamienno-ceglanych, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej i kamienia. Więźba drewniana dwuspadowa, dach kryty dachówką, drzwi drewniane, płycinowe i płytowe. Posadzki betonowe, podłogi drewniane z desek. Okna i schody drewniane. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, ściany malowane farbami kredowymi i emulsyjnymi. Tynk zewnętrzny gładki. W budynku ogrzewanie piecowe. Obiekt nadaje się do remontu kapitalnego. W Planie zagospodarowania przestrzennego grunt leży w terenie przeznaczonym dla funkcji mieszkaniowej.
Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Kłodzko w udziale 20/64 części, w pozostałej części stanowi współwłasność osób fizycznych. Przetarg dotyczy sprzedaży całej nieruchomości.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
I przetarg odbył się dnia 14 stycznia 2020 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się dnia 03 marca 2020 roku o godz. 10 45 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 18.000,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 27 lutego 2020 roku. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie rozliczona z pozostałymi współwłaścicielami nieruchomości zgodnie z posiadanymi przez nich udziałami.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140