Informacja o wywieszeniu wykazu- Gmina Kudowa-Zdrój

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kudowa-Zdrój

Kod pocztowy:

57-350

Ulica:

Zdrojowa 24

Data Publikacji: 08 stycznia, 2020

Ilość wizyt: 230

Dokumenty do pobrania:

Kudowa-Zdrój 08.01.2020 r.

 

 

I N F O R M A C J A 

 

Działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24 – parter, został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości  gruntowej, przeznaczonej  do zbycia  w drodze bezprzetargowej na rzecz  użytkownika wieczystego, oznaczonej geodezyjnie jako  działka nr 200/2 (AM-8) o pow. 22 m2, położonej w obrębie Stary Zdrój, w gminie Kudowa-Zdrój.

W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  08.01.2020 r. do 30.01.2020 r.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 21.02.2020 r.